Google Play Store là gì?

Google Play Store là gì?

Google Play Store cho phép bạn tải và cài đặt các ứng dụng hệ điều hành Android. Đó là cửa hàng và cổng thông tin chính thức của Google dành cho các ứng dụng, trò chơi và nội dung khác dành cho điện thoại hoặc máy tính bảng Android.

Google Play Store là trái tim của hệ điều hành Android. Nếu không có ứng dụng này, người dùng sẽ không thể làm cho thiết bị Android của họ hoạt động với đầy đủ chức năng. Do đó, trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu biết Google Play Store này.

Cũng giống như Apple có App Store, Google có Google Play Store. Đó là một nơi rộng lớn và cung cấp rất nhiều ứng dụng cho người dùng. Google Play không có sẵn trên Google Play dưới dạng ứng dụng để tải.

Google Play Store chỉ giao dịch với các ứng dụng Android. Cả thế giới sử dụng để tải các ứng dụng trên điện thoại thông minh, thiết bị Android hoặc máy tính bảng. Người dùng có thể tìm kiếm và cài đặt ứng dụng bằng nền tảng này. Một số ứng dụng phải trả phí nhưng hầu hết các ứng dụng đều miễn phí ở đây.

Tính năng mới Play Protect thường xuyên kiểm tra các ứng dụng và thiết bị của bạn để tìm các hoạt động có hại. Bạn cũng sẽ nhận được thông báo nếu phát hiện thấy một số rủi ro bảo mật.